Latest:

RSS monre.gov.la

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ກ່ຽວກັບ ອາກາດ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ສຳລັບ ອະນຸ ບານ 3 ແລະ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປໍ 1-ປໍ 5

ໃນວັນທີ 12-13 ມີນາ 2020 ທີ່ ໂຮງແຮມ ນີວໂຣດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ ແວດລ້ອມ (ກສສ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິ ທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ກ່ຽວ

Read more

ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ເມືອງ ຈຳພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ CAWA ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ກໍຄືວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ 5 ມິຖຸນາ 2020

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນຕາແຫຼວ, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຫຊສ) ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນເຂດດິນບໍລິເວນນ້ຳຣາມຊາ ຢູ່

Read more

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຢູ່ 2 ແຂວງ

ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ (ພສສ), ກົມສົ່ງເສີມ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ), ກະຊວງ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ທີມງານ ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສຶກສາ ແລະ

Read more

ພະນັກງານ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບການເປັນຜູ້ ນໍາພາດໍາເນີນກິດຈະກຳການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍາ ນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວິທະຍາໄລແຄດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກົມສົ່ງ ເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ) ແລະ ທີມງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (EEA) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ (ProFEB II)

Read more

2 ເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າຂອງ ສປປ ລາວ (ເຊຈໍາພອນ ແລະ ບຶງກຽດໂງ້ງ) ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດິນ ບໍລິເວນນໍ້າໂລກ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ, ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 1971 ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ໄດ້ຖືກເຊັນຮັບຮອງຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ເມືອງ ຣາມຊາ ປະເທດ ອີຣານ ໂດຍກຸ່ມນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂລກ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກລະດັບຈຶດສໍານຶກ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງດິນບໍ

Read more

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງໂຄງການ ຕົວເມືອງນໍາ ໜ້າທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020 ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ, ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ) ໃນນາມ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານອາຊຽນ ດ້ານຕົວເມືອງ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມ ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຕົວເມືອງນໍາໜ້າທີ່

Read more

ກອງປະຊຸມ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມ ຄອງເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຂອງສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ກໍານົດແຜນ ວຽກຈຸດສຸມ ຮອດປີ 2025 ຂອງຄະນະກອງເລຂາສົນ ທິສັນຍາຣາມຊາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2020, ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະ ກອງເລຂາຂອງສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຂອງສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດໜ້າວຽກຈຸດສຸມ

Read more

ການລົງເບິ່ງສະພາບພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂອງໂຄງການສ້າງບ້ານສີຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ

ໃນວັນທີ 09 ມັງກອນ 2020 ທ່ານ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ເຍ່ຍເກີຢ່າ ໜໍ່ຈໍ່ຈົງຕົວ ຮອງປະທານສູນກາງແນວ ລາວສ້າງຊາດ

Read more

ການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ລາດຊະອານາຈັກໄທ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 18 – 20 ກຸມພາ 2020 ຄະ ນະຜູ້ແທນຈາກລາວ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກ ສາ ຕາມການເຊີນຂອງບໍລິສັດ Unii online. ຄະນະທີ່ ໄປທັດສະນະໃນຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 8 ທ່ານ ຊື່ງມາຈາກ

Read more

ພິທີປະກາດໄຂການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດລອງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຈຳນວນ 17 ບ້ານ ໃນ 9 ຕົວເມືອງ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (ສນຊ) ຮ່ວມກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດທົດລອງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສ້າງບ້ານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນ ວັນທີ 21 ກຸມພາ

Read more