ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຶ່ມ 1 ຕອນລຸ່ມ ກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພ ຊະນະ

-ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ KPGນໍ້າງຶ່ມ 1 ຕັ້ງຢູ່ແມ່ນໍ້າງຶ່ມຕອນລຸ່ມ ລະຫວ່າງເມືອງວຽງຄໍາ ແລະເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ.
– ປະເພດຝາຍນໍ້າລົ້ນ ໂດຍມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 29 ເມກາວັດ ແລະອອກແບບການປ່ອຍນໍ້າເຖິງ1,138.86ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ.
– ກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງໂຄງການປະກອບມີ: ສ້າງເຂື່ອນເພື່ອກັນນໍ້າ, ສ້າງເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ,ສ້າງອາຄານສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນ,ສະຖານີຕັດຕໍ່, ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາໂຄງການ, ສ້າງແລວສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ.
– ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 14,397 ກິໂລຕາແມັດ, ຄວາມສູງຂອງເຂື່ອນ13 ແມັດຈາກລະດັບພື້ນແມ່ນໍ້າ, ຄວາມຍາວສັນເຂື່ອນ 112ແມັດ, ການອອກແບບສໍາລັບນໍ້າຖ້ວມຮອບວຽນ 100 ປີ 6,075 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ,
– ມີທາງຜ່ານປາ, ລະດັບນໍ້າຖ້ວມ