ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຮງງານ​ຜະລິດ​ເບຍ ບ້ານ​ພິກ​ນ້ອຍ, ນະຄອນຫຼວງພະ​ບາງ, ​ແຂວງຫຼວງພະ​ບາງ ຂອງ​ບໍລິສັດ  ຫຼວງພະ​ບາງ​ເບຍ ຈໍາກັດ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ