ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຮງງານຜະລິດເຫຼົ້າເອຕາໂນນ ແລະ ປຸງແຕ່ງນໍ້າມັນແອັດ ຊັງຊີວະພາບ ຢູ່ເຂດບ້ານນາຂາມ, ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ຂອງ ໂຮງງານ ໄດນາມິກ ໄບໂອເອຕາໂນນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ