ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການ​ປູກ​ໄມ້​ກີ​ນໝາກ ຢູ່​ເມືອງ​ທ່າແຕ່ງ ​ແຂວງ​ເຊກອງ ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ ກວາງມິງ ຈຳກັດ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ