ເອ​ກະ​ສານ​ສັງ​ລວມ ​ຫ​ຍໍ້ ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ ລາວ-ອາຊຽນ ເນື້ອທີ່ 300 ເຮັກຕາ ເຂດບ້ານຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດ ທານສາອເຊຍ ອິນດາດທີ ອິນເວດສະມັ້ນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ  ລາວ-ອາຊຽນ ເນື້ອທີ່ 300 ເຮັກຕາ ເຂດບ້ານຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດ ທານສາອເຊຍ ອິນດາດທີ ອິນເວດສະມັ້ນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

First Draft Executive Summary

First Draft-ESMMP_26-August_2019