ໂຄງການທີ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ EIA ແລະ EMMP ປີ 2019

ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ EIA  ຈໍານວນ 07 ໂຄງການ ແລະ EMMP ຈໍານວນ 01 ໂຄງການ ປີ 2019

 

ລ/ດ ຊື່​ໂຄງການ ວ.ດ.ປ ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
1.           ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ ຢູ່ເຂດພູປູ, ເຂດຫ້ວຍນາ ແລະ ເຂດ 770 ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດພູພັນ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ ເລກທີ 0306/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 22/02/2019
2.           ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກ, ເມືອງກະລຶມ, ແຂວງເຊກອງ ຂອງບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກໍາແຮ່ທາດຄົບວົງຈອນ ຈໍາກັດ ເລກທີ 0557/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 26/04/2019
3.           ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ ແລະ ແຮ່ເຫຼັກ ຢູ່ເຂດບ້ານອາເວີນ ເມືອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ເນື້ອທີ່ 10,28 ກມ2 ຂອງບໍລິສັດ ລາວ-ຕົງລຽນ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ເລກທີ 1897/ກຊສ.ກນຊສ

ລົງ​ວັນ​ທີ 21/10/2019

4.           ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ ໃນເນື້ອທີ່ 3,81 ກມ2 ເຂດບ້ານຫ້ວຍຕັ້ງນາຍ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດ ໄທຢຸ້ຍ (ລາວ) ພັດທະນາບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ສະບັບ​ເລກທີ 2030/ກຊສ.ກນຊສ ລົງ​ວັນ​ທີ 19/12/2019

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.