ໂຄງການທີ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ EIA ແລະ EMMP ປີ 2019

ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ EIA  ຈໍານວນ 07 ໂຄງການ ແລະ EMMP ຈໍານວນ 01 ໂຄງການ ປີ 2019

ລ/ດ  ຊື່​ໂຄງການ  ວ.ດ.ປ ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
1. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຖ່ານ​ຫີນ​ເຂດ​ປາກ​ໄຊ, ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ ​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 23 ກມ2 (ສະບັບ​ເດືອນ​ມີ​ຖຸນາ 2017) ຂອງ​ບໍລິສັດ​ພອນ​ສັກກຼຸບ ສະບັບເລກທີ 0216/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 04 ເດືອນກຸມພາ 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.