ໂຄງການທີ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ESIA ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ ແລະ EMP ຈໍານວນ 05 ໂຄງງການ  ປີ 2019

ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ESIA ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ ແລະ EMP ຈໍານວນ 03 ໂຄງງການ  ປີ 2019

ລ/ດ ຊື່​ໂຄງການ ວ.ດ.ປ ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
ບົດລາຍງານ ESIA ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄມ້ອັດ ແລະ ໄມ້ຝານ ຢູ່ບ້ານໂພນສູງ ເມືອງຫິນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ຂອງບໍລິສັດບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ ເລກທີ 0220/ກຊສ. ກນຊສ ລົງວັນທີ 06/02/2019
2. ໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນອ່ຽມຈໍາປາ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ສະບັບເລກທີ 0908/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2019
ແຜນ EMP ຈໍານວນ 05 ໂຄງການ
1. ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ບ້ານນໍ້າຊົ້ງ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເລກທີ 0149/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 23/06/2019
2. ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳນໍ້າຕານ ກຳລັງການຜະລິດ 840,000 ໂຕນ/ປີ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ  ບໍລິສັດສີພັນດອນບໍລິເວນພັດທະນາ ຈຳກັດ ເລກທີ 0224/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 07/02/2019
3. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ບ້ານຜາແດງເມືອງ ວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຂອງບໍລິສັດຢູນນານລາວ ຈຳກັດ ສະບັບເລກທີ 0142/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2019
4. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ບ້ານດອນມູນ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຂອງບໍລິສັດຢູນນານລາວ ຈຳກັດ ສະບັບເລກທີ 0143/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2019
5. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງທ່າແຕ່ງ ແຂວງເຊກອງ ສະບັບເລກທີ 1366/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.