ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຢູ່ 2 ແຂວງ

ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ (ພສສ), ກົມສົ່ງເສີມ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສສ), ກະຊວງ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບ ທີມງານ ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (EEA) ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2 (ProFEB II) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະ ກຽມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ 2 ແຂວງເປົ້າ ໝາຍຄື: ຫຼວງນໍ້າ ທາ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກ ສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນ. ຈິດຖະ ໜອມ ອຸ່ນສີດາ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ອ໋ອດ ສິງສະຫວັດ ຮອງຫົວ ໜ້າ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ພະແນກການຕ່າງເຊັ່ນ: ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ, ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກ ຖະແຫຼງ ຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພະແນກ ອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປກສ ແຂວງ, ປກຊ ແຂວງ, ແນວ ລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນກຳມະບານ ແຂວງ, ຊາວ ໜຸ່ມ ແຂວງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ ລວມທັງໝົດ 32 ທ່ານ. ໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2020 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ ຫາລື ຮ່ວມກັບ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ໂດຍ ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນ. ຈິດຖະໜອມ ອຸ່ນສີດາ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ສຸປານີ ສຸລິປຸ່ນໂຍ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພະແນກ ການຕ່າງເຊັ່ນ: ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ, ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ພະແນກ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະ ນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະ ແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ, ປກສ ແຂວງ, ປກຊ ແຂວງ, ແນວລາວ ສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນກຳມະບານ ແຂວງ, ຊາວໜຸມ ແຂວງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ ລວມທັງໝົດ 33 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນໍາ ສະເໜີແຜນ ໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານ ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ 2 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາ ກິດຈະກຳ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 2 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ໃນໄລຍະ 15 ເດືອນ, ແຕ່ ເດືອນ

ມັງກອນ 2020 ຫາ ເດືອນ ມີນາ 2021 ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຂອງ ກສສ ກ່ຽວກັບ ພະລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງ ກສສ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາໃນ 4 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຄຳມ່ວນ) ແລະ ຮັບຟັງ ການລາຍງານຂອງ ທ່ານ Robert Steele ຫົວໜ້າ ທີມງານ (EEA) ກ່ຽວກັບ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານ ສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາກິດຈະ ກຳ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 2 ແຂວງເປົ້າ ໝາຍ ໃນໄລຍະ 15 ເດືອນ ແຕ່ ເດືອນ ມັງກອນ 2020 ຫາ ເດືອນ ມີນາ 2021. ກອງປະຊຸມເຫັນດີຮັບ ເອົາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງ

ພາຍໃນ ແຂວງຂອງຕົນເອງ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.