ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ ກະສິກຳທັນສະໄໝ ດອກງິ້ວຄຳ, ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ໂຄງການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ ກະສິກຳທັນສະໄໝ ດອກງິ້ວຄຳ, ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

 

1.EIA

2.EMP

Leave a Reply

Your email address will not be published.