ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸ.​ງແຕ່ງແຮ່ເຫລັກ ໃນເນື້ອທີ່ 6,4 km2 ຢູ່ເຂດບ້ານນ້ຳຊານ ເມືອງລອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂອງບໍລິສັດ ແຮ່ເຫລັກ ໂກເອໂກ ຈຳກັດ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸ.​ງແຕ່ງແຮ່ເຫລັກ ໃນເນື້ອທີ່ 6,4 km2 ຢູ່ເຂດບ້ານນ້ຳຊານ ເມືອງລອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ
ຂອງບໍລິສັດ ແຮ່ເຫລັກ ໂກເອໂກ ຈຳກັດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.