ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ ພາກຂະຫຍາຍ 5 ແສນໂຕນຕໍ່ປີ ຢູ່ເຂດບ້ານດົງໃຕ້.​ເມືອງທາແຂກ.​ແຂວງຄຳມ່ວນ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ ພາກຂະຫຍາຍ 5 ແສນໂຕນຕໍ່ປີ ຢູ່ເຂດບ້ານດົງໃຕ້.​ເມືອງທາແຂກ.​ແຂວງຄຳມ່ວນ

Leave a Reply

Your email address will not be published.