ກຊສ ລົງເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳ ແກ້ໄຂວຽກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.