ຂ່າວສານວີດີໂອ

ມາຮູ້ຈັກ ວຽກງານ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການອະທິບາຍເຖີງ ຂັ້ນຕອນການຂໍຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ ໂດຍ ພຊສ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ການອະທິບາຍເຖີງ ຄ່າທຳນຽມ ໃນການເຮັດໃບຕາດີນເສຍ ຂອງ ພຊສ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

ກອງປະຊຸມ ລິເລີ່ມ ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຢູ່ຂົງເຂດ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຕອນລຸ່ມ

 

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ຄົບ​ຄະ​ນະບໍລິຫານງານພັກ ກຊສ ຄັ້ງທີ 5 ສະໄຫມທີ I