ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ໂຄງການຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ກົ່ວ, ຊືນ, ຊັງ​ກະ​ສີ, ​ເງິນ ຢູ່​ເຂດ​ຜາ​ພູ​ເງິນ, ບ້ານ​ທ່າ​ຍໍ ​ເມືອງ​ຫີນ​ບູນ ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ຂອງ​ບໍລິສັດ ຜາພູເງິນ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດ

• ເນື້ອທີ່ໂຄງການ 2.900 ເຮັກຕາ(ເນື້ອທີ່ຂຸດຄົ້ນ 45,5 ເຮັກຕາ);
• ປະລິມານສະສົມແຮ່ 347.047ໂຕນ;
• ກໍາລັງການປຸງແຕ່ງແຮ່ 30ໂຕນ/ວັນ;
• ອາຍຸສໍາປະທານ ໄລຍະຂຸດຄົ້ນ 5 ປີແລະ ໄລຍະຟື້ນຟູ-ປິດບໍ່ 2 ປີ;
• ວິທີການຂຸດຄົ້ນແບບໃຕ້ດິນ(ອຸມົງ);
• ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍລະບົບຟູລອຍ