ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳ​ງອນ 1-2 ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດຜູ້ດຽທີ່ປຶກສາ ບໍ​ລິ​ສັດ ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປືເຂື່ອນນໍ້າງອນ-1 40 MWເຂື່ອນນໍ້າງອນ-2 30 MW
-ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກນໍ້າງອນ 1ປະກອບດ້ວຍສາມເຂື່ອນ ແລະ ສາມອ່າງເກັບນໍ້າຄືເຂື່ອນທີໜຶ່ງອ່າງເກັບນໍ້າປະມານ 12ເຮັກຕ້າເຂື່ອນທີສອງອ່າງເກັບນໍ້າປະມານ 2.22 ເຮັກຕ້າເຂື່ອນທີສາມອ່າງເກັບນໍ້າປະມານ 2 ເຮັກຕ້າ
-ນໍ້າງອນ 2ປະກອບມີສອງອ່າງເກັບນໍ້າຄື:ເຂື່ອນ Aອ່າງເກັບນໍ້າປະມານ 4,4ເຮັກຕ້າເຂື່ອນ Bອ່າງເກັບນໍ້າປະມານ 20,5ເຮັກຕ້າ