ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງ​ການ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ ອ່າງ​ນ້ຳ​ງື່ມ 1ບໍລິສັດ ຫ່າງໂຈ ເຊັບຟາວຈຳກັດບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ປະສົມປະສານ ແບບຍືນຍົງ ຈຳກັດ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ