ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ ພາກຂະຫຍາຍ 5 ແສນໂຕນຕໍ່ປີ ຢູ່ເຂດບ້ານດົງໃຕ້.​ເມືອງທາແຂກ.​ແຂວງຄຳມ່ວນ

1. ຂໍ້ມູນໂຄງການ

2. ບັນຫາຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ

3. ຂະບວນການທົບທວນບົດລາຍງານ

4. ບົດ EIA ,EMP,ສັງລວມຫຍໍ້

5. ໜ້າສະແດງຄວາມເຫັນ