ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

ລ/ດ ຊື່ໂຄງການ ວັນທີໄດ້ຮັບໂຄງການ ວັນທີຮັບຮອງໂຄງການ
1. ເຂື່ອນ​ນ້ຳຂອງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຶ່ມ 1 ຕອນລຸ່ມ ກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພ ຊະນະ
3. ນ້ຳ​ຮຸນ 1-2 ບໍ​ລິສັດ ກຸ່ມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດວງ​ຈະ​ເລີນ ບໍ​ລິ​ສັດ ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ
4. ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າທາຫາດໝວກ ບໍລິສັດ ນໍ້າທາຫາດໝວກ ໄມໂຄຣໄຮໂດຣ ພາວເວີ ຈໍາກັດທີ່ປຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ: ບໍລິສັດ SSAFF
5. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳ​ງອນ 1-2 ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດຜູ້ດຽທີ່ປຶກສາ ບໍ​ລິ​ສັດ ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ
6. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ພູງອຍ
7. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາດສະໂຄ່ຍ ຕັ້ງຢູ່ສາຍນ້ຳ ເຊບັງຫຽງ,
8. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳ 1 ເອ ແລະນ້ຳຊຳ 3
9. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳມ່າ-1 ,ທີ່ເມືອງສົບເບົາ,ແຂວງຫົວພັນ
10. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳມ່າ1-1A ,ທີ່ເມືອງສົບເບົາ,ແຂວງຫົວພັນ
12 ໂຄງການນ້ຳມ່າ2