ໂຄງການທີ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ESIA ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ ແລະ EMP ຈໍານວນ 02 ໂຄງງການ  ປີ 2019

ໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ທີ່ສຳເລັດຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ESIA ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ ແລະ EMP ຈໍານວນ 02 ໂຄງງການ  ປີ 2019

ລ/ດ  ຊື່​ໂຄງການ ວ.ດ.ປ ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ
ບົດລາຍງານ ESIA ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ
1. ໂຄງການປູກໝາກມ່ວງ ບ້ານນໍ້າເດື່ອ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສະບັບເລກທີ 1790/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2019
2. ໂຄງການປູກອ້ອຍ ເນື້ອທີ່ 3,127 ຮຕ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ສະບັບເລກທີ 2025/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2019
ແຜນ EMP ຈໍານວນ 02 ໂຄງການ
1. ໂຄງການປູກອ້ອຍ 6,345 ຮຕ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ບໍລິສັດສີພັນດອນບໍລິເວນພັດທະນາ ຈຳກັດ ສະບັບເລກທີ 0019/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019
2. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ເນື້ອທີ 2,413.22 ຮຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຂອງບໍລິສັດສະໂຕຣາເອນໂຊ ຈຳກັດ ເລກທີ 0436/ກຊສ.ກນຊສ, ລົງວັນທີ 25/03/2019

 

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້