ສັງລວມບົດ EIA ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ພູງອຍ

ສັງລວມບົດ EIA ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ພູງອຍ

1.ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ພູງອຍ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້