ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງນ້ຳຢອງ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສປປ ລາວ

ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງນ້ຳຢອງ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສປປ ລາວ

  1. Nam Yong Mine ESMMP – updated 01 – Lao (ສະບັບປັບປຸງ)

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້