ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫລວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.​ສປປ ລາວ

ໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ກໍາລັງທົບທວນ ເພື່ອສະເໜີລົງໃນເວບໄຊຂອງກົມ ເພື່ອຂໍຄໍາເຫັນຈາກສັງຄົມ ໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫລວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.​ສປປ ລາວ

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ລະ​ອຽດ(ບ​ຜ​ຕ​ສ) ສະ​ບັບ​ຮັບ​ຮອງ

 • 1. ESIA Thatlaung SEZ_Approved
 • File Scan ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ(ບຜຕສ)
 • ເອ​ກະ​ສານ​ຄັດ​ຕິດ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 1 ລາຍລະອຽດ ແລະ ການອອກແບບຂອງໂຄງການ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກາຮັບຮອງເອົາຫລັກການຄິດໄລ່ຄ່າຊົດເຊີຍບຶງທາດຫລວງ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 4 ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມບຶງທາດຫຼວງ ຂັ້ນບ້ານ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 5 ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມບຶງທາດຫຼວງ ຂັ້ນວິຊາການ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 6 ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 7 ຜົນການວິໄຈຄຸນນະພາບອາກາດ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 8 ລາຍລະອຽດຂອງນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 9 ໂກຕ່າ ຂໍແຮງງານ
  • 1. ESIA ເອກະສານຄັດຕິດ 10 ປື້ມແຜນທີ່ ແລະ ຮູບພາບ A3

ແຜນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ (ຜ​ຄ​ຕ​ສ) ສະ​ບັບ​ຮັບ​ຮອງ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້