ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄັ້ງວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

     

 ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ

ແບບຍຸດທະສາດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄັ້ງວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2023

ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2023, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກົມສິ່ງແວດລ້ອມ,​ ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເທວະຣັກ ພອນແກ້ວຮອງຫົວໜ້າ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍມີບັນດາຄະນະພະແນກ ພຊສ 17 ແຂວງ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ມີ ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາງໜ້າ ຈາກຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ ພາຍໃນ ກຊສ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 175 ທ່ານ, ຍິງ 23 ທ່ານ.

ວຽກງານ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ແມ່ນວຽກງານນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຕິດພັນກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.  ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ແມ່ນເຄື່ອງມື (ຫຼື ຂະບວນການ) ສໍາຄັນໜື່ງ ຂອງການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ ຊຶ່ງແມ່ນຂະບວນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເວລາວາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ລວມທັງການພິຈາລະນາບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວິທີການ, ມາດຕະການຫຼີກເວັ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ປີ 2012) ມາດຕາ 19 ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ເປັນວຽກງານຕົ້ນຕໍໜື່ງຂອງການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳເນີນການປະເມີນສິ່ງແວດ ລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ. ສິ່ງສຳຄັນ, ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການຈັດຕັ້ງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຈາກນະໂຍບາຍ,​ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ ການຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

  • ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ:

ເພື່່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ, ແລກປ່ຽນປະສົບການ ພ້ອມທັງຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປະເມີນສິ່ງ ແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້້ນຖານ ໃຫ້ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ຄື ກຊສ ໃນການກໍານົດຮູບແບບ ແລະ ວາງກິດຈະກໍາ ຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ.

  • ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ
  • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຂອງວຽກງານການປະເມີນສິ່ງ ແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ໂດຍສະເພາະ ຂໍ້ຕົກລົງ  ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ສະບັບເລກທີ0483/ກຊສ, ລົງວັນທີ06ກຸມພາ2017
  • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການ ແລະ ວິທີສ້າງ ບົດປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ຂອງ 2 ຂະແໜງການ;
  • ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ ເຖິງຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງການ;
  • ຮັບຮູ້ໄດ້ ທັດສະນະຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຕໍ່ວຽກງານ SEA
  • ພຊສ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ດ້ານບຸກຄະລາກອນທິມງານວິຊາການ ເພື່ອຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

situs slot gacor

situs judi togel slot

situs judi online terpercaya

Situs Judi Togel Slot Online Terpercaya Indonesia

slot pulsa

situs judi slot online

togel slot casino online

istana slot online

istanaslot

Situs Judi Slot Deposit Pulsa

judi slot gacor terpercaya

istana slot

istana slot situs slot

ISTANAIMPIAN GROUP

ISTANASLOT

judi slot online gacor

slot win rate tinggi

judi slot online gacor

slot deposit pulsa

istana impian 2

istana impian

istanaimpian slot online

agen togel casino

judi live casino

agen togel casino

istana impian 4

istana impian

istana impian 3

gangster4d

uno prediksi

prediksi togel istanaimpian

slot online gacor 2023

raja situs judi slot

https://www.interactworldwide.org/

slot online gacor

slot online terbaik 2023

Daftar Slot Online Gacor 2023

Situs Judi Slot Demo Pragmatic

slot deposit dana Terbaru 2023

istanaslot

istana slot online

slot88

https://134.209.107.98:777/

https://buletin303.com/

istanaslot

slot dana

https://blog.libero.it/wp/slotdana/2023/05/19/agen-judi-slot-deposit-dana/

https://platform.blocks.ase.ro/blog/index.php?entryid=26210

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=2

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=3

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=4

https://t.me/s/togelslot88gacor

https://t.me/s/situsslot

https://telegram.me/s/situsslot

https://medium.com/@gulaiayam8899

https://medium.com/@gulaiayam8899/about

https://medium.com/@gulaiayam8899/berita-terkini-seputar-slot-gacor-dan-togel-online-69848fa6e114

https://medium.com/@gulaiayam8899/rahasia-kesuksesan-dalam-permainan-slot-9a0664549e1b

https://medium.com/@gulaiayam8899/rtp-slot-gacor-auto-sultan-7e23ec9e7afb

https://medium.com/@gulaiayam8899/misteri-slot-gacor-bb02b74acd18

angka toto

https://istana-gacor.xyz/

https://istana-gacor.com/

https://www.istanaslotgacor.xyz/

https://istanaslot.w3spaces.com/

https://slot-toto.netlify.app/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

slot pulsa

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

situs togel
slot777
slot gacor
https://dilmil-padang.go.id/slot-pulsa/
https://dilmil-padang.go.id/slot-dana/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/