ກຊສ ລົງເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳ ແກ້ໄຂວຽກງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 2022 ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ ແລະ ທີມງານວິຊາການຈາກກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ

Read more

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄັ້ງວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

       ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍຸດທະສາດ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄັ້ງວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2023 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2023,

Read more

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຊຸກຍູ້ ດ້ານວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ໃນວັນທີ 07-11 ກັນຍາ 2020 ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ)

Read more

ການອອກແຮງງານ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການອະນາໄມ ແລະ ຕັດຫຍ້າຕາມເສັ້ນທາງໜອງບຶກ

  ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2020 ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ ອະນາໄມ ແລະ ຕັດຫຍ້າຕາມເສັ້ນທາງໜອງບຶກ ມີ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດ,

Read more

ການລົງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສ້າງຝາຍປ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ການສ້າງຝາຍປ້ານນໍ້າ ແລະ ການປັກຫຼັກແດນ ໜອງເດີນ, ໜອງແມ່ຮ້າງ ແລະ ໜອງກັ່ນ ເຊຈໍາພອນ, ເມືອງຈໍາພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກໍານົດກິດຈະກໍາໃໝ່ ເພື່ອຂໍງົບມານຈາກໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ພຊສ, ຫຊສ

Read more

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ໃຫ່ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນວັນທີ 18-21 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພຊສ) ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກສລ) ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຂຽວ

Read more

ຂີ້ເຫື້ຍອອັນຕະລາຍ ໄພໃກ້ຕົວທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ບັນຫາຂີ້ເຫື້ຍອຂອງຫຼາຍປະ ເທດທີ່ມທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ ຊຶ່ງສາ ເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈໍານວນ ປະຊາກອນ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ ລວມໄປເຖິງການຊົມໃຊ້ສິ່ງຂອງຕ່າງໆຂອງຄົນ ເຮົາຢ່າງຟຸມເຟືອຍ ຫຼື ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຄົນເຮົາເປັນຜູ້ ສ້າງຂີ້ເຫື້ອຍເກືອບທຸກວິນາທີ, ເມື່ອໃຊ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຂື້ນເປັນເງົາຕາມຕົວເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານັ້ນມີທັງຂີ້ເຫຍື້ອທໍາມະດາ ແລະ ຂີ້ ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ.

Read more

ຂີ້ເຫຍື້ອ ແຍກແນວໃດໃຫ້ຖຶກວິທີ? Rubbish! How to separate it ?

ໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ອາ ດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດປະຕິ ເສດໄດ້ວ່າມະນຸດເຮົາໄດ້ສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອອອກມາ ຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການເພີ່ມ ຂຶ້ນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນ. ສິ່ງເສດເຫຼືເອຫຼົ່ານີ້ ເຮົາ ເອີ້ນວ່າ: ຂີ້ເຫຍື້ອ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິ ມານຂີ້ເຫຍື້ອ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງສິ່ງແວດ ລ້ອມຫຼາຍໆ ດ້ານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງມະນຸດເຮົາ ແລະ

Read more

ກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຕົວເມືອງນຳໜ້າທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ (SDGs-FC Programme)

ພະແນກສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກ ສລ) ໃນນາມ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານອາຊຽນ ດ້ານຕົວ ເມືອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (AS EAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities-AWGESC) ໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ

Read more

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ກ່ຽວກັບ ອາກາດ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ສຳລັບ ອະນຸ ບານ 3 ແລະ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປໍ 1-ປໍ 5

ໃນວັນທີ 12-13 ມີນາ 2020 ທີ່ ໂຮງແຮມ ນີວໂຣດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງ ແວດລ້ອມ (ກສສ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິ ທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ກ່ຽວ

Read more

situs slot gacor

situs judi togel slot

situs judi online terpercaya

Situs Judi Togel Slot Online Terpercaya Indonesia

slot pulsa

situs judi slot online

togel slot casino online

istana slot online

istanaslot

Situs Judi Slot Deposit Pulsa

judi slot gacor terpercaya

istana slot

istana slot situs slot

ISTANAIMPIAN GROUP

ISTANASLOT

judi slot online gacor

slot win rate tinggi

judi slot online gacor

slot deposit pulsa

istana impian 2

istana impian

istanaimpian slot online

agen togel casino

judi live casino

agen togel casino

istana impian 4

istana impian

istana impian 3

gangster4d

uno prediksi

prediksi togel istanaimpian

slot online gacor 2023

raja situs judi slot

https://www.interactworldwide.org/

slot online gacor

slot online terbaik 2023

Daftar Slot Online Gacor 2023

Situs Judi Slot Demo Pragmatic

slot deposit dana Terbaru 2023

istanaslot

istana slot online

slot88

https://134.209.107.98:777/

https://buletin303.com/

istanaslot

slot dana

https://blog.libero.it/wp/slotdana/2023/05/19/agen-judi-slot-deposit-dana/

https://platform.blocks.ase.ro/blog/index.php?entryid=26210

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=2

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=3

https://b.hatena.ne.jp/istanaslotgacor2022/bookmark?page=4

https://t.me/s/togelslot88gacor

https://t.me/s/situsslot

https://telegram.me/s/situsslot

https://medium.com/@gulaiayam8899

https://medium.com/@gulaiayam8899/about

https://medium.com/@gulaiayam8899/berita-terkini-seputar-slot-gacor-dan-togel-online-69848fa6e114

https://medium.com/@gulaiayam8899/rahasia-kesuksesan-dalam-permainan-slot-9a0664549e1b

https://medium.com/@gulaiayam8899/rtp-slot-gacor-auto-sultan-7e23ec9e7afb

https://medium.com/@gulaiayam8899/misteri-slot-gacor-bb02b74acd18

angka toto

https://istana-gacor.xyz/

https://istana-gacor.com/

https://www.istanaslotgacor.xyz/

https://istanaslot.w3spaces.com/

https://slot-toto.netlify.app/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

slot pulsa

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

situs togel
slot777
slot gacor
https://dilmil-padang.go.id/slot-pulsa/
https://dilmil-padang.go.id/slot-dana/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/